News 3


Sieć w Rybniku Orzepowicach

Przypominamy wszystkim jeszcze niezdecydowanym, że w Rybniku Orzepowicach również można korzstać z naszej sieci światłowodowej. Prędkość pobierania 10 Mbit/s lub 50 Mbit/s.

Szybki termin realizacji. Korzystne oferty dla osób zmieniających operatora.