Internet w XBEST


Internet to brama na świat - im szerzej otwarta, tym łatwiejszy dostęp do wiedzy, rozrywki, kultury.

Opłaty abonamentowe w Promocji za usługę dostępu do Internetu (opcja z fakturą elektroniczną)

Pozycja Rodzaj usługi Prędkość pob.danych Prędkość wys.danych Umowa na 24 -cy
cena brutto
1 Fiber Internet 300/30 Mb/s 300 Mbit/s 30 Mbit/s 64,90 zł
2 Fiber Internet 500/50 Mb/s 500 Mbit/s 50 Mbit/s 74,90 zł
3 Fiber Internet 800/80 Mb/s 800 Mbit/s 80 Mbit/s 84,90 zł
4 Fiber Internet 1000/200 Mb/s 1000 Mbit/s 200 Mbit/s 99,90 zł
5 Domowe Wi-Fi ----- -----

5,00 zł

6 Domowe Wi-Fi Plus(MESH) ----- -----

10,00 zł

7

Dzierżawa dodatkowego routera

do sieci MESH

----- -----

15,00 zł

 

 Powyższe  prędkości Operator  zapewnia  tylko przy bezpośrednim  połączeniu kablowym  o przepustowości 1000 Mb/s komputera z siecią Operatora. Przy połączeniu przewodowym Operator dopuszcza 20% skokowe spadki prędkości. Przy bezprzewodowym podłączeniu komputera do sieci Operatora (np. za pomocą routera bezprzewodowego) powyższe prędkości można osiągnąć tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń do radiowej transmisji danych.

Powyższe prędkości pobierania danych możliwe są do osiągnięcia z jednego źródła (adresu IP) tylko jeżeli to źródło (adres IP) umożliwia wysyłanie danych z prędkością nie mniejszą niż prędkość pobierania danych w posiadanej usłudze oraz konieczne jest posiadanie karty sieciowej  1000  Mb/s.  Do  odbioru  prędkości  powyżej  200  Mb/s  konieczne  jest  posiadanie  komputera  z  czterordzeniowym  procesorem (min. Core-I5 trzeciej generacji), 4 GB RAM, dysk SSD wraz z włączonym filtrem przeciw reklamowym AdBlocker.

Prędkość 1000/200 Mb obejmuje przepustowość na warstwie ethernet, a więc całe pasmo, które wykorzystywane jest nie tylko na faktyczne pobieranie danych, ale również do obsłużenia innych "warstw technicznych" (nagłówki ethernet, IP i inne), które służą do poprawnego kierowania pakietami danych. "Warstwy" te zabierają część dostępnej prędkości łącza, dlatego faktyczna prędkość pobierania danych jest niższa (speedtesty nie obejmują części łącza, które zajmują "warstwy techniczne"). Szacunkowo "warstwy techniczne" zajmują około 6% łącza, a więc przy prędkości pobierania 1000 Mb/s test prędkości wykaże około 940 Mb/s. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku każdej prędkości (speedtest wykaże prędkość o około 6% niższą, niż ta, udostępniona przez operatora).

 

Opłaty aktywacyjne w Promocji za usługę dostępu do Internetu

Pozycja Rodzaj usługi Umowa na 24 -ce - opłat akońcowa brutto
1 Aktywacja usługi Fiber Internet 300/30 Mb/s 1,00 zł
2 Aktywacja usługi Fiber Internet 500/50 Mb/s 1,00 zł
3 Aktywacja usługi Fiber Internet 800/80 Mb/s 1,00 zł
4 Aktywacja usługi Fiber Internet 1000/200 Mb/s 1,00 zł

 

Internet - inne opłaty

Pozycja Rodzaj usługi Opłata podstawowa Kwota VAT Opłata końcowa
1 Asysta techniczna w domu abonenta 65,04 zł 14,96 zł 80,00 zł
2 Udostępnienie usługi poza Lokal Trzykrotność miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do sieci Internet, za każde podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego podłączenia    
3 Wznowienie Świadczenia usługi uprzednio wyłączonej z powodu nieuregulowanych należnych opłat za usługi lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 65,04 zł 14,96 zł 80,00 zł
4 Zmiana lokalizacji łącza 65,04 zł 14,96 zł 80,00 zł
5 Cesja umowy (bez zmiany miejsca instalacji) 65,04 zł 14,96 zł 80,00 zł
6 Wymiana urządzenia dostępowego ONU (router) wynikająca z zaniechania Abonenta 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł
7 Dostęp do sieci (przy rezygnacji z usługi Internet) 16,18 zł 3,72 zł 19,90 zł
8 Stały zewnętrzny indywidualny adres IP 8,13 zł 1,87 zł 10,00 zł
9 Podwojenie wartości upload (nie dotyczy Fiber Internet 800/80 Mb/s i Fiber Internet 1000/200 Mb/s ) 8,13 zł 1,87 zł 10,00 zł
10 Możliwość wykupienia drugiego niezależnego abonamentu za 50%. Dla drugiego komputera zostanie przydzielone osobne pasmo. (Opcja x2) 50% ceny wybranego abonamentu.