Przekształcenie spółki


Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w dniu 7 czerwca 2021r. nastąpiło przekształcenie działalności prowadzonej przez Pana Szymona Sowę pod nazwą STAJLNET Szymon Sowa z siedzibą
w Rybniku w XBEST.NET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rybniku.


Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy. Zmienił się również numer NIP oraz Regon, które obecnie są następujące: REGON: 389130155, NIP: 6423230176.
Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000904434).
 
Nie zmienił się dotychczasowy numer rachunku bankowego.
 
Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów.
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 5842 § 1 i 2 k.s.h przejęła wszelkie prawa i obowiązki STAJLNET Szymon Sowa.
 
W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie, iż faktura za usługi będzie wystawiana już przez XBEST.NET.PL sp. z o.o.
 
Aktualne dane spółki:
XBEST.NET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Św. Józefa 141D
44-200 Rybnik
NIP: 6423230176   |   Regon: 389130155   |   KRS:  0000904434
Adres korespondencyjny:
XBEST.NET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Św. Józefa 141D, 44-200 Rybnik.
 
Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.